Benz Presentation
Flash Animation สำหรับรายละเอียดรถยนต์รุ่นต่างๆ ด้วยระบบ Touch Screen
ดูดวงกับหมอศราวุท
พัฒนาและให้บริการดวง และวิธีการแก้เคล็ด ที่ส่งตรง ไปยังมือถือของลูกค้าเป็นประจำทุกสัปดาห์
JappyHealth.com
พัฒนาเว็บไซต์ชุมชนคนรักสุขภาพจาก AR และจัดทำ Online Marketing ไปยังกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ
เกมจับการเคลื่อนไหว (Eyetoy) - CITIBANK
เป็นเกมที่ใช้กล้องจับภาพผู้เล่นเข้าไปอยู่ในเกม
ใช้การเคลื่อนไหวของผู้เล่นในการควบคุมเกม
สามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
เกมส์จับผิด - AIS
หาจุดที่แตกต่างของภาพทั้งสอง ภายในเวลาที่กำหนด
สามารถเปลี่ยนภาพในเกมและพื้นหลังได้
สามารถเล่นพร้อมกันหลายคนได้ (ผ่านระบบเครือข่าย)
เล่นผ่าน mouse / Touch Screen / Wireless Pointer
เกมส์จับคุ่เหมือน - AIS
เปิดป้ายหาภาพที่เหมือนกัน ภายในเวลาที่กำหนด
สามารถเปลี่ยนภาพในเกมและพื้นหลังได้
สามารถเล่นพร้อมกันหลายคนได้ (ผ่าน SMS)
เล่นผ่าน mouse / Touch Screen / Wireless Pointer / SMS
เกมส์ตั้งคำถาม - AIS
ตอบคำถามทีละข้อ ตอบถูกได้คะแนน ตอบผิดเฉลย
เกมสั่งทำตามโจทย์ลูกค้า (ให้เด็กเล่นง่าย ได้ความรู้)
ระบบแข่งขัน - SMS Thailand Champion
เราเป็นผู้จัดทำและดูและระบบการแข่งขัน SMS Thailand Champion
ระบบลงทะเบียนผ่าน SMS และตอบกลับอัตโนมัติ
โปรแกรมสำหรับการแข่งขัน ตรวจสอบคำตอบ บันทึกเวลาที่ส่งเข้ามา สรุปผลแบบ real time